Research

RESEARCH PROJECTS

Boğaziçi University Research Grant (BAP): 

  • 16A06P4 – Eksenel hareketi dönme hareketine çeviren atalet artırım mekanizması tasarımı (Design of an inertial amplification mechanism that converts axial motion into rotary motion) (April 2016 – April 2017) (Principal Investigator) 
  • 14A06P6 - Periyodik yapılarda burgaç akımı ile titreşim sönümleme ve yalıtım (Eddy current damping and vibration isolation in periodic structures) (October 2014 – October 2015) (Principal Investigator) 
  • 09HA603P – Fonon kuşak aralıkları gösteren yapıların sayısal ve deneysel analizi (Numerical and experimental analysis of phononic band gap structures) (June 2009 – February 2011) (Principal Investigator)

 

TÜBİTAK: 

  • 110M663 – Titreşim yalıtımında kullanılmak üzere atalet artırımı yöntemiyle fonon bant aralıkları gösteren yapıların analizi ve tasarımı (Analysis and design of phononic band gap structures with inertial amplification for vibration isolation purposes) (April 2011 – April 2014)  (Principal Investigator) 
  • 107M240 – Gezgin robotlarda ilgiye dayalı ortam algılama, hareket ve koordinasyon (Attention based scene recognition, motion and coordination of mobile robots) (June 2008 – June 2009) (Researcher) 

 

SAN-TEZ: 

  • 00641.STZ.2010–2 – Renault Fluence araçların düşük frekanslarda ses ve titreşim özelliklerinin araştırılması ve iyileştirilmesi (Investigation and improvement of low frequency sound and vibration characteristics of Renault Fluence vehicles) (August 2011 – February 2013) (Researcher) 

 

Industrial Projects: 

  • ARÇELİK - Çamaşır makinelerinde dinamik titreşim yutucusu uygulamaları (Dynamic vibration absorber applications in washing machines) (March 2016 - July 2016) (Principal Investigator)
  • OTOKAR – Euro 6 araçlarında ses ve titreşim sorunu giderme (Suppressing noise and vibration problems in Euro 6 vehicles) (June 2014 – October 2014) (Principal Investigator) 
  • OYAK-RENAULT – L38-B32 projesi sac parça ambalaj tasarım optimizasyonu (Design optimization of sheet metal containers in the L38-B32 project) (February 2008 – June 2008) (Principal Investigator)
  • OYAK-RENAULT – Boya atölyesinde L38-B32 model otomobillerde katman kalınlıkları ölçümünün tek seferde yapılması (Measurement of individual paint layer thicknesses in L38-B32 vehicles in a single measurement in the paint shop) (April 2008 – June 2008) (Principal Investigator)