Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Department of Geophysics / Jeofizik Anabilim Dalı

            1994 Intern / Stajyer öğrenci.
1998 - 2000 Research Assistant / Araştırma Görevlisi.
2000 - 2003 Geophysical Engineer (M.Sc.) / Jeofizik Yüksek Mühendisi.
1998 - 2002 IZINET Network (Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of North Anatolian Fault Zone) project member / IZINET Deprem Ağı (Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Batı Kesiminde Çok Disiplinli Fay Aktivitesi Araştırmaları) proje görevlisi
           
1999 (Temmuz-Eylül) Magnetotelluric Field Study / Magnetotellürik Arazi Çalışması.
2002 - 2003 Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty Organisation officer / Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü çalışanı. (link)

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı

2003 - 2011 Geophysical Engineer (M.Sc.). / Jeofizik Yüksek Mühendisi
                      Researcher. Daily Photosphere observer and analyst / Araştırmacı. Güneş Fotosfer'i günlük gözlem ve değerlendirme.
                      Instructor of school and group visitors at the Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı okul ve grup ziyaretçi eğitmeni.
2004 - 2006 29 March 2006 Total Solar Eclipse project member / 29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması proje görevlisi. (link)
2005 - 2006 'International Heliophysical Year 2007' local organisation committee member / 'Uluslararası Helyofizik Yılı 2007' yerel organizasyon komite üyesi. (link)
           
2007 'Space Weather National Action Group' founding member / 'Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu (UHUEG) kurucu üyesi. (link)

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Regional Earthquake-Tsunami Monitoring Center (RETMC) / Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM)

2011 - 2018 Geophysical Engineer (M.Sc.). Seismologist / Jeofizik Yüksek Mühendisi. Sismolog.
                      Earthquake and Tsunami monitoring, calculation and reporting officer. / Deprem - Tsunami gözlem, çözüm ve değerlendirme görevlisi.

                     
Instructor of school and group visitors at the RETMC. / BDTİM okul ve grup ziyaretçi eğitmeni.

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı

2018 - halen Geophysical Engineer (M.Sc.). / Jeofizik Yüksek Mühendisi
                      Researcher. Daily Photosphere observer and analyst / Araştırmacı. Güneş Fotosfer'i günlük gözlem ve değerlendirme.
                      Flare Index calculation. / Flare Index verisi hesap ve değerlendirme.                     
                      Instructor of school and group visitors at the Astronomy Laboratory / Astronomi Laboratuvarı okul ve grup ziyaretçi eğitmeni.


BİLİMSEL MAKALE HAKEMLİKLERİ

2022 "Türkiye'deki Orman Yangın Sayıları ile Güneş Leke Sayılarının Periyodik Analizi" (Ormancılık Araştırma Dergisi, DergiPark)