Yüce UYANIK
 
 

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İ.İ:B.F. Ekonomi Bölümü mezunudur (1987).

Finans sektörüne İktisat Bankası T.A.Ş.' de management trainee olarak girmiştir. Dershane eğitimi sonrasında 19 ay Karaköy Şubesi'nin ihracat, ithalat ve pazarlama departmanlarında analist olarak görev yapmıştır.

1989 yılında henüz bir yıllık geçmişe sahip İktisat Bankası T.A.Ş. Factoring Grubuna pazarlama yetkilisi olarak atanmıştır. Daha sonra FactoFinans Alacak Alımı A.Ş. adıyla şirketleşmiş olan Factoring grubundan 1993 yılında ayrılarak Fiba Factoring Hizmetleri A.Ş.'ne pazarlama grup müdürü olarak geçmiştir. 1995 yılında Euro Factoring Alacak Alımı A.Ş.'ne genel müdür yardımcısı ve vekili olarak atanmış ve 1996 yılı başında genel müdürlüğe terfi etmiştir. 31 Mayıs 1998'de bu görevinden ayrılmıştır.

Bu dönemde 1996 yılındaki işlem kalitesi değerlendirmesine göre, Euro Factoring 123 FCI üyesi şirket arasında dünyanın en iyi gelişme gösteren ihracat faktoring şirketi ödülünü almıştır.

15 Haziran 1998 tarihinde Yaşar Grubunda göreve başlayan Yüce UYANIK, Yaşar Factoring Hizmetleri A.Ş. ve Yaşar Finansal Kiralama A.Ş.'de genel müdürlüğe atanmıştır. Bu şirketlerde öncelikle personel içi iletişim ve eğitim konularına ağırlık vermiş ve çok kısa bir sürede Yaşar Factolease , personeli işine severek gelen mutlu bir öğrenen organizasyon haline dönüşmüştür.1999 yılı sonunda Yaşarbank'ın el değiştirmesi ile şirketlere müdahalelerin artması üzerine 14 Temmuz 2000 itibarıyla bu görevinden ayrılmıştır. 2003 yılı ortalarına kadar Factofinans Alacak Alımı A.Ş. ve Yaşar Factoring A.Ş.’de genel müdürlük yapan Yüce UYANIK ücretli profesyonel yaşamdan ayrılma kararı vermiş ve ideali olan eğitim ve danışmanlık işine başlamıştır.

Yüce UYANIK finans sektörüne girdiği günlerden itibaren genel finans konuları, kalite, satış, faktoring ve leasing üzerine yurtiçi ve yurtdışında kendi gelişimne katkıda bulunacak pek çok mesleki eğitim almıştır.

1989 - 2008 yılları arasında Istanbul Üniversitesi Yardımlaşma Vakfı’nın "İhracat ve İthalat Elemanı Yetiştirme Kursu", "Yöneticiler İçin Temel Finans" ve "Temel Analiz" programlarında Faktoring, Forfaiting ve Leasing eğitimleri vermiştir.

Eğitim çalışmalarının başladığı 1997 yılından itibaren  Faktoring Derneği’nin sırasıyla eğitim komitesi başkanlığı ve eğitim danışmanlığı yapmış, faktoringcilere temel ve detay eğitimlerin hazırlanması ve verilmesinde aktif görev almıştır.

Uluslararası Faktoring kurallarının detaylı incelenmesine yönelik  “FAKTORİNG KURALLARI” isimli kitabı Mayıs 2002’de Faktoring Derneği tarafından yayımlanmıştır. Yüce UYANIK, Ekim 2003’te Factors Chain International’in Hukuk Komitesine danışman olarak atanmış ve Uluslararası Faktoring Kurallarının dünya çapında açıklanmasına yönelik  bir el kitabı ve seminer dokümantasyonu hazırlanması ile görevlendirilmiştir. 2005 - 2011 yılları arasındanda Almanya, Hong Kong ve Miami ve yine Almanya’da düzenlenen FCI Hukuk Seminerlerinde konuşmacı olarak görev almıştır.

2005 yılında yazmış olduğu Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı isimli kitabı Boğaziçi Üniversitesi tarafından basılmıştır.

 Yukarıdaki görevlerinin yanı sıra Brian Tracy International, Türkiye’de satış, satış yönetimi, iletişim ve kişisel gelişim üzerine eğitim ve performans geliştirme danışmanlığı yapmakta ve bu konularda yoğun seminerler vermektedir.

Part Time Öğretim görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde “İhracat İthalat Yönetimi”, “Dış ticaret Seminerleri” ve “Uluslararası Faktoring” ve “Muhasebe” dersleri vermekte ve BUYEM ile özel projeler gerçekleştirmektedir.

Ayrıca çeşitli bankalara Faktoring, Dış Ticaret ve Finansmanı ile ilgili seminerler vermektedir. 
özgeçmıs
Danışman Yüce UYANIK
Eğitmen Yüce UYANIK
Faktoringci Yüce UYANIK