Published Abstracts for National Meetings:Yayınlanmış ulusal toplantı özetleri:

 

 1. 1. “İklim Değişikliğinin Açıkhava Müzeleri Üzerine Etkisi”, M. L. Kurnaz, Değişen Müze Teknolojileri Konferans, Istanbul Turkey, 20-22 May (2016).
 2. “İklim Değişikliğinin Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde Yapay Karlama Kapasitesine Etkisi”, O. C. Demiroglu, M. T. Turp, T. Ozturk, and M. L. Kurnaz, 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan Turkey, 7-9 April (2016).
 3. “İklim Değişikliğinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkisi: Efes Antik Kenti Örneği”, D. Yilmaz, T. Ozturk, and M. L. Kurnaz, Ulusal Müzecilik Sempozyumu, Istanbul Turkey, 20-22 May (2015).
 4. “Simulation of temperature and precipitation climatology for Central Asia domain using Regional Climate Modelling”, 21. İstatistik Fizik Günleri, Kayseri, Turkey, 19-20 June (2014).
 5. “İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkisi”, Z. Pelin Ceber, Tugba Ozturk, and M. Levent Kurnaz, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013, Istanbul, Turkey, 3-5 June (2013).
 6. “İklim Değişikliğinin Açık Hava Müzelerine Etkisi Göreme Açık Hava Müzesi Örneği”, Diler Yilmaz, Tugba Ozturk, and M. Levent Kurnaz, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013, Istanbul, Turkey, 3-5 June (2013).
 7. “İklim Değişikliğinin Türkiye’de Yaz Turizmine Etkisi”, Belkis Gokbulut, Tugba Ozturk, and M. Levent Kurnaz, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013, Istanbul, Turkey, 3-5 June (2013).
 8. ”Kendi Ekseni Etrafında İvmelendirilen Yatay Düzlemde Silindirik Kum Yığınlarının Oluşumu ve Yüzey Dinamiklerinin İncelenmesi”, S. Manukyan, S. Pekkendir and M. L. Kurnaz, 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum Turkey, 6-9 September (2011).
 9. “Küresel İklim Modeli Kullanılarak Akdeniz Havzası’nın Gelecek Hava Sıcaklığı ve Yağış Değişikliklerinin Kestirilmesi”, H. Altınsoy, T. Öztürk, M. Türkeş and M. L. Kurnaz, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, Istanbul Turkey, 6-9 September (2011).
 10. “Kuzey Atlantik Salınım Endeksi ile Türkiye’nin Sıcaklık ve Yağış Rejimi Arasındaki İstatistiksel İlişki”, M. T. Turp and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 11. “Güneş Gözlerinin Veriminin İklimdeki Değişikliklere Bağlı Olarak Değişimi”, M. Aslı and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 12. “Türkiye’nin Gelecekteki Fındık Verimine İklim Değişikliğinin Olası Etkileri”, Z. P. Çeber, S. Özaskan and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 13. “İklim Değişikliğinin Türkiye Tarım Ürünlerinin Verimi Üzerine Etkisi”, C. Kurt, A. R. Muş, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 14. “İstatistiksel Metotlar Kullanılarak İklim Değişkenlerinin Uş Olaylar Analizi”, T. Öztürk, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 15. “Türkiye’de Yüzyılın 2070-2100 Yılları için Sıcaklık ve Yağış Rejimi Tahminleri”, A. Yüncü, T. Öztürk, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz , 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 16. “Climate Variable Extreme Event Analysis by Using Statistical Methods”, T. Öztürk, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, 17. İstatistik Fizik Günleri, Istanbul, Turkey, 1-3 July (2010).
 17. “Projection of 21st Century Turkey Precipitation and Temperature”, H. Altınsoy, A. Yüncü, T. Öztürk and M. L. Kurnaz, 17. İstatistik Fizik Günleri, Istanbul, Turkey, 1-3 July (2010).
 18. “Türkiye’nin Geleceğinde İklim Değişikliği ve Etkileri”, M. L. Kurnaz, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Istanbul, 16-18 June (2010).
 19. “İklim Değişkenlerinin ve Nüfusun Türkiye Tarım Ürünlerinin Verimi Üzerine Etkisi”, A. R. Muş, C. Kurt, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Istanbul, 16-18 June (2010).
 20. “Alternative Genetic Coding Tables and Robustness to Mutations”, M. L. Kurnaz, T. Bilgin and I. Aksan Kurnaz, 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, 29 October – 1 November (2008).
 21. “The application of the modified form of Bath’s law to the fault zones in Turkey”, T. Öztürk Gökgöl and M. L. Kurnaz, 15. İstatistik Fizik Günleri, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 19-21 June (2008).
 22. “Multilane highway traffic model and analysis of the traffic jam formation”, A. N. Imrem and M. L. Kurnaz, 15. İstatistik Fizik Günleri, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 19-21 June (2008).
 23. “Two dimensional packing of granular Rods”, Y. Demirağaç, S. Sarıkaya and M. L. Kurnaz, 15. İstatistik Fizik Günleri, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 19-21 June (2008).
 24. “Cellular Automata Modelling of Multilane Highway Traffic”, N. İmrem, H. T. King and M. L. Kurnaz, 14. İstatistik Fizik Günleri, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 21-23 June (2007).
 25. “Self-Organized Criticality in Nonisotropic OFC Model”, Ş. M. Cebeci and M. L. Kurnaz, 13. İstatistik Fizik Günleri, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 6-8 July (2006).
 26. “3D Monte Carlo Simulation of Lattice Growth with Lattice Defects”, Ş. M. Cebeci, E. Kamber, and M. L. Kurnaz, 12. İstatistik Fizik Günleri, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, Turkey, June 30- July 2 (2005).
 27. “A Computational Model to Investigate the Evolution of Gene Expression”, E. Gültepe and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 11. İstatistik Fizik Günleri, 24-25 June, (2004).
 28. “Application of Detrended Fluctuation Analysis to Monthly Average of the Maximum Daily Temperatures to Resolve Different Climates”, C. Yüksel and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 11. İstatistik Fizik Günleri, 24-25 June, (2004).
 29. “Statistical Investigation of the Sources of Ultra High Energy Cosmic Rays”, U. Kemiktarak, B. Altunkaynak, M. L. Kurnaz and İ. Semiz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 30. “Analysis of Daily Temperature Fluctuations”, E. Bingöl and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 31. “Fractal Structure of Different Genres of Music”, G. Çehreli, C. Erol and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 32. “The Effect of the Third Dimension on the Roughness of Surfaces Formed by Sedimenting Particles in Quasi-Two-Dimensions”, Ü. Çardak, A. Hamamcı and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 33. “A Statistical Approach to Basic Questions in Evolutionary Biology”, E. Gültepe and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 34. “Ultra-Yüksek Enerjili Kozmik Işınların Kaynaklarının Araştırılması”, İ. Semiz, M. L. Kurnaz, U. Kemiktarak and İ. B. Altunkaynak, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi 11-14 September, (2002).
 35. “Parallel Computing for the Simulation of Simple Model Systems”, M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 8. İstatistik Fizik Günleri, 5-6 July, (2001).
 36. “System Size Effects in Surfaces Formed by Sedimentation”, M. L. Kurnaz, G. Tregre, and K. V. McCloud, Istanbul Teknik Üniversitesi 5. İstatistik Fizik Günleri, 2-3 July, (1998).
 37. “Channel Flow in a Langmuir Monolayer”, M. L. Kurnaz, Chemical Physics III, Bogazici Üniversitesi, Istanbul, Turkey (1998).

 1. 1. “İklim Değişikliğinin Açıkhava Müzeleri Üzerine Etkisi”, M. L. Kurnaz, Değişen Müze Teknolojileri Konferans, Istanbul Turkey, 20-22 May (2016).
 2. “İklim Değişikliğinin Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde Yapay Karlama Kapasitesine Etkisi”, O. C. Demiroglu, M. T. Turp, T. Ozturk, and M. L. Kurnaz, 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan Turkey, 7-9 April (2016).
 3. “İklim Değişikliğinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkisi: Efes Antik Kenti Örneği”, D. Yilmaz, T. Ozturk, and M. L. Kurnaz, Ulusal Müzecilik Sempozyumu, Istanbul Turkey, 20-22 May (2015).
 4. “Simulation of temperature and precipitation climatology for Central Asia domain using Regional Climate Modelling”, 21. İstatistik Fizik Günleri, Kayseri, Turkey, 19-20 June (2014).
 5. “İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkisi”, Z. Pelin Ceber, Tugba Ozturk, and M. Levent Kurnaz, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013, Istanbul, Turkey, 3-5 June (2013).
 6. “İklim Değişikliğinin Açık Hava Müzelerine Etkisi Göreme Açık Hava Müzesi Örneği”, Diler Yilmaz, Tugba Ozturk, and M. Levent Kurnaz, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013, Istanbul, Turkey, 3-5 June (2013).
 7. “İklim Değişikliğinin Türkiye’de Yaz Turizmine Etkisi”, Belkis Gokbulut, Tugba Ozturk, and M. Levent Kurnaz, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013, Istanbul, Turkey, 3-5 June (2013).
 8. ”Kendi Ekseni Etrafında İvmelendirilen Yatay Düzlemde Silindirik Kum Yığınlarının Oluşumu ve Yüzey Dinamiklerinin İncelenmesi”, S. Manukyan, S. Pekkendir and M. L. Kurnaz, 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum Turkey, 6-9 September (2011).
 9. “Küresel İklim Modeli Kullanılarak Akdeniz Havzası’nın Gelecek Hava Sıcaklığı ve Yağış Değişikliklerinin Kestirilmesi”, H. Altınsoy, T. Öztürk, M. Türkeş and M. L. Kurnaz, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, Istanbul Turkey, 6-9 September (2011).
 10. “Kuzey Atlantik Salınım Endeksi ile Türkiye’nin Sıcaklık ve Yağış Rejimi Arasındaki İstatistiksel İlişki”, M. T. Turp and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 11. “Güneş Gözlerinin Veriminin İklimdeki Değişikliklere Bağlı Olarak Değişimi”, M. Aslı and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 12. “Türkiye’nin Gelecekteki Fındık Verimine İklim Değişikliğinin Olası Etkileri”, Z. P. Çeber, S. Özaskan and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 13. “İklim Değişikliğinin Türkiye Tarım Ürünlerinin Verimi Üzerine Etkisi”, C. Kurt, A. R. Muş, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 14. “İstatistiksel Metotlar Kullanılarak İklim Değişkenlerinin Uş Olaylar Analizi”, T. Öztürk, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 15. “Türkiye’de Yüzyılın 2070-2100 Yılları için Sıcaklık ve Yağış Rejimi Tahminleri”, A. Yüncü, T. Öztürk, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz , 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Istanbul Turkey, 14-17 September (2011).
 16. “Climate Variable Extreme Event Analysis by Using Statistical Methods”, T. Öztürk, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, 17. İstatistik Fizik Günleri, Istanbul, Turkey, 1-3 July (2010).
 17. “Projection of 21st Century Turkey Precipitation and Temperature”, H. Altınsoy, A. Yüncü, T. Öztürk and M. L. Kurnaz, 17. İstatistik Fizik Günleri, Istanbul, Turkey, 1-3 July (2010).
 18. “Türkiye’nin Geleceğinde İklim Değişikliği ve Etkileri”, M. L. Kurnaz, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Istanbul, 16-18 June (2010).
 19. “İklim Değişkenlerinin ve Nüfusun Türkiye Tarım Ürünlerinin Verimi Üzerine Etkisi”, A. R. Muş, C. Kurt, H. Altınsoy and M. L. Kurnaz, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Istanbul, 16-18 June (2010).
 20. “Alternative Genetic Coding Tables and Robustness to Mutations”, M. L. Kurnaz, T. Bilgin and I. Aksan Kurnaz, 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, 29 October – 1 November (2008).
 21. “The application of the modified form of Bath’s law to the fault zones in Turkey”, T. Öztürk Gökgöl and M. L. Kurnaz, 15. İstatistik Fizik Günleri, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 19-21 June (2008).
 22. “Multilane highway traffic model and analysis of the traffic jam formation”, A. N. Imrem and M. L. Kurnaz, 15. İstatistik Fizik Günleri, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 19-21 June (2008).
 23. “Two dimensional packing of granular Rods”, Y. Demirağaç, S. Sarıkaya and M. L. Kurnaz, 15. İstatistik Fizik Günleri, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 19-21 June (2008).
 24. “Cellular Automata Modelling of Multilane Highway Traffic”, N. İmrem, H. T. King and M. L. Kurnaz, 14. İstatistik Fizik Günleri, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 21-23 June (2007).
 25. “Self-Organized Criticality in Nonisotropic OFC Model”, Ş. M. Cebeci and M. L. Kurnaz, 13. İstatistik Fizik Günleri, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, Turkey, 6-8 July (2006).
 26. “3D Monte Carlo Simulation of Lattice Growth with Lattice Defects”, Ş. M. Cebeci, E. Kamber, and M. L. Kurnaz, 12. İstatistik Fizik Günleri, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, Turkey, June 30- July 2 (2005).
 27. “A Computational Model to Investigate the Evolution of Gene Expression”, E. Gültepe and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 11. İstatistik Fizik Günleri, 24-25 June, (2004).
 28. “Application of Detrended Fluctuation Analysis to Monthly Average of the Maximum Daily Temperatures to Resolve Different Climates”, C. Yüksel and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 11. İstatistik Fizik Günleri, 24-25 June, (2004).
 29. “Statistical Investigation of the Sources of Ultra High Energy Cosmic Rays”, U. Kemiktarak, B. Altunkaynak, M. L. Kurnaz and İ. Semiz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 30. “Analysis of Daily Temperature Fluctuations”, E. Bingöl and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 31. “Fractal Structure of Different Genres of Music”, G. Çehreli, C. Erol and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 32. “The Effect of the Third Dimension on the Roughness of Surfaces Formed by Sedimenting Particles in Quasi-Two-Dimensions”, Ü. Çardak, A. Hamamcı and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 33. “A Statistical Approach to Basic Questions in Evolutionary Biology”, E. Gültepe and M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 9. İstatistik Fizik Günleri, 4-5 July, (2002).
 34. “Ultra-Yüksek Enerjili Kozmik Işınların Kaynaklarının Araştırılması”, İ. Semiz, M. L. Kurnaz, U. Kemiktarak and İ. B. Altunkaynak, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi 11-14 September, (2002).
 35. “Parallel Computing for the Simulation of Simple Model Systems”, M. L. Kurnaz, Istanbul Teknik Üniversitesi 8. İstatistik Fizik Günleri, 5-6 July, (2001).
 36. “System Size Effects in Surfaces Formed by Sedimentation”, M. L. Kurnaz, G. Tregre, and K. V. McCloud, Istanbul Teknik Üniversitesi 5. İstatistik Fizik Günleri, 2-3 July, (1998).
 37. “Channel Flow in a Langmuir Monolayer”, M. L. Kurnaz, Chemical Physics III, Bogazici Üniversitesi, Istanbul, Turkey (1998).