MUTLU ERBAY

Doç. Dr. Mutlu ERBAY
Boğaziçi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümü

Fax : 216 22 21 / 233 56 60
Tel :  233 56 59 /  263 15 00 -1330
E-mail : erbaym@boun.edu.tr

| Internette Sergi |

Eğitim Durumu ve Kişisel Deneyimler | Makaleler | Kitap

Konferanslar | Kişisel Sergiler | Basında Hakkında Çıkan Yayınlar

 EĞİTİM DURUMU ve KİŞİSEL DENEYİMLER

1989

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

1992

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Entitüsü'nde "The Investigation of Turkish Art Policy in the Republican Period" konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi almıştır.

1995

Marmara Üniveritesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim iş Eğitimi Bölümünden "Yüksek Öğretim Düzeyinde Sanat Eğitimi Programlarının Uluslararası Bağlamda İncelenmesi" konulu tez çalışması ile doktora çalışmasını tamamlamıştır.

1997

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü'nde "Yıldız Sarayı'nın 21. yy'a Hazırlanması ve Çağdaş Müzecilik Açısından incelenmesi" konulu tez çalışması ile ikinci doktora çalışmasını tamamlamıştır.

 

İtalya, İngiltere ve Almanyada müze ve sanat eğitimi kurumlarında araştırmalar yapmıştır.

 

1994 Leicester Üniversitesi, Museum Management Postgraduate Yaz Programına devam etmiştir.

 

1994 yılından bu yana Landesfrauenrat, Barmbek International Cultural Association of Women, Hamburg Turkischer Frauen Kulture Verein, kurumlarının sürekli davetlisi olarak her yıl uluslararası sanatsal ve kültürel etkinliklerde yer almaktadır.

 

UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Müzeciler Derneği üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında bir çok özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

 

1999 yılı UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği tarafından proje iş çalışması ile sergilenmeye değer yapıt ve 2000 yılı Turkischer Frauen Kulture Verein Hamburg Kurumu sanat ve kültüre katkı ödülü sahibidir.

 

Halen Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

MAKALELER

1993 Mutlu ERBAY, "Tomur Atagök'le Görüşme", Sanat Çevresi (İstanbul, Nisan 1993 ), ss.52-56.

1997 Mutlu ERBAY, "Sanat Eğitimi Yöntemleri Üzerine Tartışmalar", Anadolu Sanat Dergisi. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Süreli Sanat ve Kültür Dergisi, sayı 6, ss. 62-67.

1997 Mutlu ERBAY, "Sanat Eğitiminde Değişenler "Sanat Çevresi, no. 225-226, 1997 ss.72-73.

1997 Mutlu ERBAY, "Saraylarımızın, Turizm Sektöründeki Yeri" Dünya Gazetesi, 30 Haziran

1997 Mutlu ERBAY, "Sanat Eğitiminin Önemi", Anadolu Sanat Dergisi. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Süreli Sanat ve Kültür Dergisi, sayı 7, ss.50-65.

1998 Mutlu ERBAY, "Sanat Kavramının Sınır Tanımaz Boyutları", Sanat Çevresi, no.233, 1998 ss.84-86.

1998 Mutlu ERBAY, "Çağdaşlaşman›n Sanatsal Ortamdaki İzleri”, Sanat Çevresi, no. 236, 1998 ss.56-57.

1998 Mutlu ERBAY, "Sanat Eğitiminin, Temel ve Genel Eğitimine Desteğinin Araştırılması", Sanat Çevresi, no. 239, 1998 ss.38-39.

1998 Mutlu ERBAY, "1945 Sonrası Sanat Akımları ve Toplumsal Gerçekler", Sanat Çevresi, no. 240, 1998 ss.80-82.

Mutlu ERBAY, "8. İstanbul Sanat Fuarı .Sanat ve Yaratıcılık", Genç Sanat: Güzel Sanatlar Dergisi, sayı 53, 1999, ss.24-25.

1999 Mutlu ERBAY, “Atatürk’ün Devrim Serüveni”, Sanat Çevresi, No:244, 1999, ss. 8-9

KİTAP

1997 Mutlu ERBAY, “Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi”, İstanbul: BÜ. Yayınları, 1997

 

KONFERANSLAR

1995 Mutlu ERBAY, "Cumhuriyet'ten Bugüne Sanat Politikamız" Konferans Bildiri Landesfrauenrat Hamburg Kadınlar Birliği Konferansı. 29.05. 1995- Almanya

1996 Mutlu ERBAY, "Sanat Eğitimi'nde Değişenler", 21.yy Perspektifinde Sanat, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, (19-20 Temmuz, 1996)

1998 Mutlu ERBAY, "Müzelerde Gösterim Teknikleri", IV. Müzecilik Konferansı, İstanbul 16-18 Eylül 1998.

KİŞİSEL SERGİLER

1989

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Sergi Salonu,

1994

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu,

1994

II. Internationale Kulturtage in Barmbek, Hamburg,

1995

Türkisher Frauen Kultur Verein , Hamburg,

1995

Landesfrauenrat, Hamburg,

1995

Barmbek International, Hamburg,

1996

IV.Internationale Kulturtage in Barmbek, Hamburg,

1996

Europe-Week I in Lübeck, Lübeck,

1997

Europe- Week II in  Lübeck, Lübeck,

1997

V. International Cultural Organization of Hamburg, Hamburg,

1997

Ev. Frauenwerk in Lübeck, Lübeck,

1998

UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Proje İş Karma Resim Sergisi MÜ , İstanbul,

1998

VI. International Cultural Organization of Hamburg, Hamburg, (Selebration 75th year Turkish Republic)

1999

Treffpunkt Alterwerden TKKD, (Care Center) Harburg, 

1999

VII. International Cultural Organization of Hamburg, Hamburg, Depremzedeler Yararına Sergi, Hamburg

1999

Tekel Sanat Galerisi Sergi Salonu

1999

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul,

1999

Michigan University, Michigan,

2000

Schleswig - Holstein Türk Dernekleri Koordinasyonu Hamburg (Enez Kara İncirli Sergisi),

2000

Kişisel Sanal Resim Sergisi (http://hamlic.cc.boun.edu.tr/~erbaym/),

 

BASINDA HAKKINDA ÇIKAN YAYINLAR

Yurtiçi Basın

1994 İsa BAŞLIOĞLU, “Mutlu Erbay ve "Resimde Buluşalım" Sergisi”, Aile Dergisi, sayı 15, yıl 2, 1994

1995 Nihan YEĞEN, "Erbay Kardeşler Göğsümüzü Kabarttı", Boğaziçi Mezunlar Derneği Yayını, 1995, s.52.

1995 Avni ÖZTOPÇU, "Mezunlarımızdan Fethiye ve Mutlu Erbay Hamburg'ta Landesfrauenrat Davetlisi olarak Kültürel Etkinliklere Katılıp, Çeşitli Sergiler Açtılar", Rip Haber. MarmaraÜniversitesi Mezunlar Derneği Yayını (Temmuz -Ağustos 1995), s.6.

1996 Nihan YEĞEN, "Hamburg'da Bizden Sanatçılar", Boğaziçi Mezunlar Derneği Yayını, 1996, s.49.

1996 Plastik Sanatların Yeri Tartışılıyor, Hürriyet, Gazetesi 19 Temmuz 1996.

1997 Metin GÜRSEL, "Güzel Sanatlar Bölümü Yılsonu Öğrenci Sergileri", Boğaziçi'nden Haberler, sayı, 14, Mayıs 1997.

1997 Feride ÖZAR, “Hamburg Uluslararası Kültür Günlerine Erbay Kardeşler Sergileri ile Katıldılar”, no 229, Sanat Çevresi, 1997, s. 77.

1998 Bülent AKKURT, “Mutlu Erbay'ın Plastik Sanatlar Üstüne Nefis Bir incelemesi”, Sanat Çevresi, no 234, 1998, s. 92.

1998 Ali AKAY, “Sanatın Ütopyaları”, Milliyet Sanat, no:446,1998, ss.29-30.

1998 “Proje-İş Sergisi”, Milliyet Sanat, no: 445, 1998, s.57.

1999 Fatoş BEYKAL, “Projeiş Kasım ayı içinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Unesco AIAP Türkiye Ulusal Komitesi ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği işbirliği ile bir Kavramsal Sanat Sergisi düzenlendi”, Arredamento.Mimarlık 1999-01, ss.28-29.

Yurtdışı Basın

1995 Due und Deine Welt, 26 Agust- 4 Eylül Hamburg.

1995 Wilhelmsburg Gazetesi, Hilfesuchende müssen ein Jahr warten. Sieben Türkische Wissenschaftlerinnen besecten Beratungsstellen - nro 21 , 23 Mayıs 1995.

1995 Türkiye-Hamburg Bilim Köprüsü, Hürriyet- Gazetesi, Hamburg , 21 Mayıs 1995 .