Kursler

Konferanslar

yayınlar

İletişim

Özgeçmiş

Deniz Ilgaz, Arnavutköy Kız Koleji'nde Lise eğitimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Wells College'dan (Aurora, New York) Lisans derecesini almıştır. Dört yıl burslu olarak okuduğu bu okuldan, "Distinction in English" ve "Koch Prize for the Best Senior Research Paper" ödülleriyle mezun olmuştur. Josephine de Karman Trust bursu ile Columbia Universitesi (New York) Gazetecilik Yüksek Okulu'na girmiş ve 1967 yılında Yüksek Lisans derecesini alarak mezun olmuştur. ABD'de ve Türkiye'de çeşitli gazetelerde çalışmanın ardından 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İleri İngilizce dersleri vermeye başlamıştır.

Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nün kurulmasından bir yıl sonra bu Enstitütü'ye öğrenci olarak kaydolan Deniz Ilgaz, 1990 yılında Avrupa Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecesi alarak mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İleri İngilizce dersleri vermenin yanı sıra, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyarak 1995 yılında Doktora derecesini almıştır. Yardımcı Doçent olan Dr. Ilgaz, Boğaziçi Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere İleri İngilizce dersleri vermektedir. Derslerinin içeriği uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği konularını kapsamaktadır.

Dr. Ilgaz, Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde de 1996 yılından bugüne iki ders vermektedir. "The Protection of Intellectual Property Rights in the European Union and Turkey," ve "The Evolution and Reform in the European Union" başlıklı dersleri, sırasıyla Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde Doktora düzeyinde okuyan öğrencilere sunulmaktadır.

Dr. Ilgaz'ın akademik çalışmaları, Avrupa Birliği'nin insan hakları, demokrasi, yurttaşlık, çok-kültürlülük, kültürlerarası diyalog, kurumsal ve anayasal reform, dış ve güvenlik politikası, savunma politikası, Akdeniz ve Orta Doğu ile ilgili düzenlemeleri, ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerinedir.

 
Web Design by Nathalia Haas
İletişim yayınlar Kurslar Konferanslar