8 November 2017

Conferance Proceedings

1. Kerestecioğlu, F. & Bayyurt, Y. (2017). Blending on-line tools in engineering courses. In A. Palalas & P. Pawluk (Eds.), Blended Learning Theory and Practice: Proceedings of the Second World Conference on Blended Learning (IABL 2017) (pp. 35-40). Toronto: International Association for Blended Learning and George Brown College (Retrieved from: http://www.iabl2017.org/files/IABL2017%20Proceedings.pdf).

2. Kemaloğlu-Er, E. & Bayyurt, Y. (2016). ELF-aware teacher education with pre-service teachers: A transformative and technology enhanced case from Turkey. In N. Tsantila, J. Mandalios & Ilkos, M. (Eds.), ELF: Pedagogical and Interdisciplinary Perspectives (pp. 261-267). Athens: Deree Publications.

3. Ersin, P. & Bayyurt, Y. (2016). A Data-based Approach to Teacher Identity Development in an ELF Context. In Lopriore, L. & Grazzi, E. (Eds.), Intercultural Communication: New Perspectives from ELF (pp. 39-57). Rome: Roma TrE-Press.

4. Bayyurt, Y. & Akbaş, E. (2014). Akademik metinlerde kaçınma ve vurgulayıcı ifadelerin lisansüstü öğrenciler tarafından algılanması ve kullanılması (Graduate students’ perceptions and use of hedges and emphatics in academic texts). In Büyükkantarcıoğlu, N., Özyıldırım, I., Yarar, E. & Yağlı, E. (Eds.), 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (Proceedings of the 27th National Linguistics Conference)(pp. 72-79). Ankara: Hacettepe University Publishing House.

5. Bayyurt, Y. (2013). 4+4+4 Eğitim Sisteminde Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi (Foreign Language Learning for Young Learners in 4+4+4 Education System). Sarıçoban, A. & Öz, H. (Eds.), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri (Proceedings of the 1st National Workshop on Foreign Language Education) (pp. 115-125). Ankara: Hacettepe University Publishing House.

6. Ersin, P., Abayli, Z. & Bayyurt, Y. (2013). English as a Lingua Franca in a Turkish Academic Context: The Case of the Third Person “-s”. In Y. Bayyurt & S. Akcan (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference ofEnglish as a Lingua Franca (pp. 263-270). Istanbul: Bogazici University Press.

7. Bayyurt, Y. & Merdin, E. (2012). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğrenci gereksinimlerinin yeri ve önemi (The Significance of Needs Analysis in Teaching Turkish as a Foreign Language). In Y. Engin, M. Gedizli, E. Özcan & Y. Koçmar (Eds.), Türkçe’nin eğitimi öğretimi üzerine çalışmalar (Studies on Turkish language learning and teaching)(pp. 351-359). Ankara: Pegem Akademi.

8. Bayyurt, Y. (2012). Hedging in L1 and L2 student writing: A case in Turkey. Kincses-Nagy, E. (Ed.), Proceedings of the 15th International Conference of Turkish Linguistics (pp. 123132). Szeged: Szeged University Press.

9. Bayyurt, Y. & Karataş, N.B. (2012). Role of needs-analysis in mobile language learning content development, Proceedings of IADIS International Conference: Mobile Learning (pp. 242-246). Berlin: IADIS publications (ISBN: 978-972-8939-66-3).

10. Bayyurt, Y. (2010). Akademik metinlerde üstsöylem (metadiscourse) öğelerine edimbilimsel bir bakış (Metadiscoursal elements of academic writing: A pragmalinguistic perspective) Sağın-Şimşek, Ç. and Hatipoğlu, Ç. (Eds.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri(Proceedings of the 24th National Conference of Linguistics), (pp. 110-120). Ankara: Middle East Technical University Publications.

11. Sevingil, E. & Bayyurt, Y. (2010). Making a shift towards new CMC modes. World Conference on Educational Sciences Proceedings, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 2, 2980–2984.

12. Bayyurt, Y. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimi: Öğrenci ve öğretmenlerin ders içeriği ile ilgili görüşlerini inceleyen bir durum çalı.ması (Perspectives of teachers and learners on the teaching/learning materials of Turkish as a Foreign Language: A case study). N. Osam & E. Arkın (Eds.), 23. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri Proceedings of the 23rd National Conference of Linguistics) (pp. 233-250). Gazimağusa: Doğu Akdeniz University Publications.

13. Bayyurt, Y. (2009). Roles and identities in Turkish TV talk shows. S. Ay, Ö. Aydın, .İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics. Proceedings of the 14th International Conference of Turkish Linguistics (pp. 237-246). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

14. Bayyurt, Y. (2001). Olumlu nezaket stratejileri olumsuz nezaket stratejilerine karşı: televizyondaki ‘talk show’ programlarına edimbilimsel bir bakış (A Pragmalinguistic perspective on politeness versus impoliteness in TV Talk Shows). 14. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (Proceedings of the 14th National Conference of Linguistics) (pp. 147-159). Adana: Çukurova University Publications.

15. Bayyurt, Y. (2000). Are your students cross-culturally capable?: Teaching of ‘culture’ in EFL classrooms. In D. Köksal & I.H. Erten (Eds.). First International ELT Research Conference: Challenges for language teachers towards the millennium (pp. 27-30). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University Publications.

16. Bayyurt, Y. (1999), Kim daha nazik?: Erkekler mi, kadınlar mı? 13. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (Proceedings of the 13th National Conference of Linguistics) (pp. 155-167). Istanbul: Boğaziçi University Publications.

17. Bayyurt, Y. (1999). “A pragmalinguistic approach to foreign language teaching: A case in Turkey”. D. Killick & M. Parry (Eds.) Languages for Cross-Cultural Capability Conference: Promoting the Discipline (pp. 421-434). Leeds: Leeds Metropolitan University Publications.

18. Bayyurt, Y. (1997). “Dil değişimi toplumsal de.i.imin bir göstergesi midir?: Edimbilimsel bir araştırma”. 11. Dilibilim Kurultayi Bildirileri (Proceedings of the 11th National Conference of Linguistics) (pp. 95-104). Ankara: Ortadoğu Teknik University Publications.