Levent Altaş
Bilimsel Yazılar
Popüler Yazılar
Diğerleri
Levent Altaş

1954'te İstanbul'da doğdu. Kadiköy Özdemiroğlu İlkokulu ve Kemal Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra 1971'de Fenerbahçe Lisesi'ni, 1979'da İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi-Fizik Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde  1981'de "Arcturus'un Spektrofotometrik Analizi" konulu master, 1986'da "Procyon, Güneş ve Arcturus'ta  CNO Bollukları ve Evrimleri ile İlişkileri" konulu doktora çalışmalarını tamamladı. 1980'de Uluslararası  Astronomi Birliği (IAU) ve Unesco'nun Yugoslavya'da düzenlediği yaz okulunu bitirdi. 1984'de Avrupa Fizik  Topluluğu'nun (EPS) Çekoslovakya'da ve 1990'da Macaristan'da, 1996'da Nato'nun Romanya'da, 1997'de
Avrupa Birliği'nin (EU) Yunanistan'da, 2000'de Bulgar Bilim Akademisi'nin Bulgaristan'da düzenledikleri  "Güneş Fiziği" konularındaki toplantılara poster çalışmalarıyla ve yurt içinde Tübitak ve çeşitli üniversitelerce düzenlenen seminer, toplantı, panel, sempozyum ve kongrelere bildiri ve poster çalışmalarıyla katıldı. Türk Astronomi Derneği üyesidir. Gitar ve kontrbas çalmak, Evren'de yaşam ve UFO konuları ilgi alanı içindedir. 1979'dan bu yana B.Ü.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Güneş Fiziği Laboratuvarı'nda fizikçi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

[Levent Altaş] [Bilimsel Yazılar] [Popüler Yazılar] [Diğerleri]