Levent Altaş
Bilimsel Yazılar
Popüler Yazılar
Diğerleri
Levent Altaş

1954'te İstanbul'da doğdu. Kadıköy Özdemiroğlu İlkokulu ve Kemal Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra 1971'de Fenerbahçe Lisesi'ni, 1979'da İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi-Fizik Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde 1981'de "Arcturus'un Spektrofotometrik Analizi" konulu master, 1986'da "Procyon, Güneş ve Arcturus'ta CNO Bollukları ve Evrimleri ile İlişkileri" konulu doktora çalışmalarını tamamladı. 1980'de Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) ve Unesco'nun Yugoslavya'da düzenlediği yaz okulunu bitirdi. 1984'de Avrupa Fizik Topluluğu'nun (EPS) Çekoslovakya'da ve 1990'da Macaristan'da, 1996'da NATO’nun Romanya'da, 1997'de Avrupa Birliği'nin (EU) Yunanistan'da, 2000'de Bulgar Bilim Akademisi'nin Bulgaristan'da düzenledikleri "Güneş Fiziği" konularındaki toplantılara poster çalışmalarıyla ve yurt içinde TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerce düzenlenen seminer, toplantı, panel, sempozyum ve kongrelere bildiri ve poster çalışmalarıyla katıldı. 1979'dan 2005 yılına kadar; B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Güneş Fiziği ve Astronomi Laboratuvarlarında 5 yıl Laboratuvar Şefi, fizikçi, ve 2006’dan 2015 yılına kadar Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde Astronomi ve Uzay Bilimleri dersinde hoca olarak görev yaptı. Türk Astronomi Derneği üyesidir. Gitar ve kontrbas çalmak ilgi alanı içindedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Web adresi: Leventaltas.com

 

[Levent Altaş] [Bilimsel Yazılar] [Popüler Yazılar] [Diğerleri]