Ali K. Saysel'in sayfasına hoşgeldiniz                                                                           English

aks

Prof. Dr. Ali K. Saysel

Boğaziçi Üniversitesi

Çevre Bilimleri Enstitüsü

www.iesc.boun.edu.tr

http://www.ie.boun.edu.tr/labs/sesdyn

http://alisayselekoloji.blogspot.com

Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek İstanbul

tel: +90 212 3597252; fax: +90 212 2575033

ali.saysel at boun.edu.tr

 

Kısa Özgeçmiş

1978 yılında Ankara Namık Kemal İlkokulu'ndan, 1985 yılında TED Ankara Lisesi'nden mezun oldu. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. EM eğitiminde edindiği modelleme ve analiz becerilerini kamu ve çevre problemlerine dönük uygulayabilmek fikriyle, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde 1990 yılında yüksek lisans eğitimine başladı. Çevre Teknolojisi alanında 1993'te master, 1999'da doktora derecelerini aldı. Doktora tezinde sistem dinamiği alanında uzmanlaştı ve bu yöntemi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin sosyo-ekolojik etkilerinin kapsamlı ve uzun vadeli analizi üzerine uyguladı. 2000'de doktora sonrası araştırmacı olarak Portekiz'de, Yeni Lizbon Üniversitesi'nde kentsel ulaşım planlaması üzerine çalıştı. 2001-2004 yılları arasında Norveç'teki Bergen Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü'nün Sistem Dinamiği Grubu'nda doçent öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde sistem dinamiğinin benzetim oyunları ve yönetim/kontrol deneyleri gibi farklı uygulama alanlarıyla tanıştı.


Dr. Saysel'in halen yürüttüğü
araştırmalar ve verdiği dersler sistem bilimleri ve sosyo-ekolojik rezilyans /sürdürülebilirlik üzerinedir. Agro-ekolojik sistemler, müşterek kaynaklar, iklim değişikliği, havza yönetimi ve elektrik sektöründe karbon azaltımı üzerine araştırmaları bulunmaktadır. Araştırmalarında karmaşık sistemlerin modellemesi, dinamik benzetim, bilgisayar oyunları ve laboratuvar deneyleri gibi sistem-bilim yöntemlerini kullanmaktadır. Çevre sorunlarının kökeninde yatan nedenleri kavramayı, ilgili sorunların stratejik yönetimi için araçlar ve protokoller geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Dr. Saysel uluslararası Sistem Dinamiği topluluğunun bir üyesi ve System Dynamics Review dergisinin yardımcı editörlerindendir. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES) birinci küresel değerlendirme raporunun yazarlarındandır ve IPBES Senaryo ve Modeller çalışma grubunun üyesidir. İlişkili olduğu diğer uluslararası organizasyonlar arasında Uluslarası Ekolojik İktisat toplululuğu ve Avrupa Politik Ekoloji Ağı yer almaktadır.

Ali Saysel'in özgeçmişi

Ali Saysel'in akademik yayınları

Dersler:                ESc 577: Çevresel Dinamiklerin Sistem Modellemesi (sonbahar)

                              ESc 578: Sistemler ve Sürdürülebilirlik (ilkbahar)

                              ESc 307: Ekoloji ve Toplum (ilkbahar/yaz)

                              IE 484: Benzetim Oyunları ve Yönetim/Kontrol Deneyleri (sonbahar)

İklim, enerji, gıda, su ve ekolojik vizyon hakkındaki yorum yazıları

Diğer profesyonel sayfalar:

                            System Dynamics Society

                            International Society of Ecological Economics

                            Political Ecology network

                            Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services